Pracownicy naukowo - dydaktyczni  

Menu » Praca

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Termin składania dokumentów mija 16 listopada 2018 r.
data zamieszczenia ogloszenia: 11.10.2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Termin składania dokumentów mija 16 listopada 2018 r.
data zamieszczenia ogloszenia: 11.10.2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Termin składania dokumentów mija 17 października 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk prawnych dyscyplinie prawo. Termin składania dokumentów mija 17 października 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk prawnych dyscyplinie prawo. Termin składania dokumentów mija 17 października 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Termin składania dokumentów mija 18 października 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk bilogicznych (specjalizacja z zakresu biologii medycznej, genetyki). Termin składania dokumentów mija 12 października 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn. Termin składania dokumentów mija 2 października 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Termin składania dokumentów mija 27 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Termin składania dokumentów mija 27 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Termin składania dokumentów mija 27 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Termin składania dokumentów mija 27 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk prawnych. Termin składania dokumentów od 1 do 20 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk medycznych (specjalizacja z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji). Termin składania dokumentów mija 27 lipca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk medycznych, nauk biologicznych lub nauk o kulturze fizycznej (specjalizacja z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji). Termin składania dokumentów mija 27 lipca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk medycznych. Termin składania dokumentów mija 27 lipca 2018 r. 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Termin składania dokumentów mija 12 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Termin składania dokumentów mija 12 września 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogicznyo głasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Termin składania dokumentów mija 25 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w dziedzinie nauk medycznych. Termin składania dokumentów mija 22 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk medycznych (z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji). Termin składania dokumentów mija 22 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk technicznych lub nauk fizycznych, w dyscyplinie informatyka optyczna. Termin składania dokumentów mija 15 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka. Termin składania dokumentów mija 15 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Termin składania dokumentów mija 15 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych (specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii). Termin składania dokumentów mija 8 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych (specjalizacja z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii). Termin składania dokumentów mija 8 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych (specjalizacja z zakresu neurologii). Termin składania dokumentów mija 8 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych (specjalizacja z zakresu ortopedii, traumatologii, medycyny sportowej). Termin składania dokumentów mija 8 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych (specjalizacja z zakresu patomorfologii, medycyny sądowej). Termin składania dokumentów mija 8 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Termin składania dokumentów mija 30 maja 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA  w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo. Termin składania dokumentów mija 14 lutego 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo. Termin składania dokumentów mija 14 lutego 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA  w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo. Termin składania dokumentów mija 9 października 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Termin składania dokumentów mija 22 września 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika. Termin składania dokumentów mija 8 września 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk matematycznych lub technicznych. Termin składania dokumentów mija 31 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk technicznych. Termin składania dokumentów mija 31 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Termin składania dokumentów mija 28 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie medycyna, specjalizacja w dziedzinie dermatologii. Termin składania dokumentów mija 26 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk o ziemi. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk matematycznych. Termin składania dokumentów mija 21 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk o zdrowiu, o specjalizacji z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji. Termin składania dokumentów mija 26 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk matematycznych. Termin składania dokumentów mija 21 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk ekonomicznych. Termin składania dokumentów mija 23 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk prawnych. Termin składania dokumentów mija 31 maja 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk humanistycznych. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu laryngologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu patomorfologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu neurochirurgii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej i urologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu neurologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej oraz chemioterapii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu kardiochirurgii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 16 maja 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 16 maja 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza trzy konkursy na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk medycznych. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk medycznych. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych. Termin składania dokumentów mija 15 lutego 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dyscyplinie naukowej filologia angielska. Termin składania dokumentów mija 8 lutego 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 6 lutego 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie naukowej: nauki prawne. Termin składania dokumentów mija 31 stycznia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej psychologia. Termin składania dokumentów mija 11 stycznia 2017 r.